Tabelle der DOS-Funktionen
(wird nach $0190-$01BB kopiert)

FF75: F0 B0   W $B0F0    Haupt-Leerschleife
FF77: FD DA   W $DAFD    Interrupt-Routine
FF79: CA AF   W $AFCA    Warmstartvector
FF7B: 62 B2   W $B262    VALIDATE
FF7D: C5 8E   W $8EC5    INITIALIZE
FF7F: 81 B7   W $B781    Partition
FF81: 2F 89   W $892F    Memory-Read/Write
FF83: 5D 8A   W $8A5D    Block-Befehle
FF85: 8F 89   W $898F    USER
FF87: A1 A1   W $A1A1    POSITION (RECORD)
FF89: 56 A9   W $A956    Utility-Loader (&)
FF8B: 6E 87   W $876E    COPY
FF8D: C5 88   W $88C5    RENAME
FF8F: 88 86   W $8688    SCRATCH
FF91: 48 B3   W $B348    NEW
FF93: AE A7   W $A7AE    Error-Routine des Controllers
FF95: CF AB   W $ABCF    ATN-bearbeiten
FF97: 5C AD   W $AD5C    Daten auf ser. Bus
FF99: B8 AE   W $AEB8    Daten vom ser. Bus
FF9B: BE C0   W $C0BE    Controller-Routine
FF9D: DC CE   W $CEDC    log. in phys. Format
FF9F: F1 A7   W $A7F1    Error-Routine des DOS

FFA1: FF ....
FFAC: .... FF

Einsprung von $AFD0:

FFAD: A0 2B   LDY #$2B     Vektoren initialisieren

Einsprung von $FFB6:

FFAF: B9 75 FF LDA $FF75,Y
FFB2: 99 90 01 STA $0190,Y
FFB5: 88    DEY
FFB6: 10 F7   BPL $FFAF
FFB8: A9 4C   LDA #$4C     ,01fc 4c 40 ba JMP $BA40
FFBA: 8D FC 01 STA $01FC    (Byte auf FSM-Bus ausgeben)
FFBD: A9 40   LDA #$40
FFBF: 8D FD 01 STA $01FD
FFC2: A9 BA   LDA #$BA
FFC4: 8D FE 01 STA $01FE
FFC7: 60    RTS

FFC8: FF ....
FFE9: .... FF

FFEA: 9A 8B   W $8B9A    u1 Block lesen
FFEC: D7 8B   W $8BD7    u2 Block schreiben
FFEE: 00 05   W $0500    u3 Spruenge in Puffer 2
FFF0: 03 05   W $0503    u4  "
FFF2: 06 05   W $0506    u5  "
FFF4: 09 05   W $0509    u6  "
FFF6: 0C 05   W $050C    u7  "
FFF8: 0F 05   W $050F    u8  "
FFFA: 3C AD   W $AD3C    u9 NMI: Warmstart / Busmodus aendern
FFFC: 24 AF   W $AF24    u: RESET: Einschaltvektor
FFFE: 03 FF   W $FF03    BRK/IRQ -Vektor

  Previous Page