$AF48/44872:  Convert TI to ASCII String

AF48: 20 84 AF JSR $AF84
AF4B: 84 5E   STY $5E    ; Temporary storage for FLPT value
AF4D: 88    DEY
AF4E: 84 71   STY $71    ; Pointer: Used during CRUNCH/ASCII conversion
AF50: A0 06   LDY #$06
AF52: 84 5D   STY $5D    ; Temporary storage for FLPT value
AF54: A0 24   LDY #$24
AF56: 20 68 BE JSR $BE68   ; Convert TI to String
AF59: 4C 6F B4 JMP $B46F   ; Evaluate <str$>

Jump from $AF3E, $AF42, $AF46:

AF5C: 60    RTS

Jump from $AF35:

AF5D: 24 0E   BIT $0E    ; Data type Flag
AF5F: 10 0D   BPL $AF6E
AF61: A0 00   LDY #$00
AF63: B1 64   LDA ($64),Y  ; FAC Mantissa
AF65: AA    TAX
AF66: C8    INY
AF67: B1 64   LDA ($64),Y  ; FAC Mantissa
AF69: A8    TAY
AF6A: 8A    TXA
AF6B: 4C 91 B3 JMP $B391   ; Convert Integer in (AC/YR) to Flpt

Jump from $AF5F:

AF6E: 20 14 AF JSR $AF14   ; Identify Reserved Variable
AF71: 90 2D   BCC $AFA0
AF73: E0 54   CPX #$54
AF75: D0 1B   BNE $AF92
AF77: C0 49   CPY #$49
AF79: D0 25   BNE $AFA0
AF7B: 20 84 AF JSR $AF84
AF7E: 98    TYA
AF7F: A2 A0   LDX #$A0
AF81: 4C 4F BC JMP $BC4F   ; Evaluate <sgn>

Jump from $AF48, $AF7B:

AF84: 20 DE FF JSR $FFDE   ; Read Real-Time Clock
AF87: 86 64   STX $64    ; FAC Mantissa
AF89: 84 63   STY $63    ; FAC Mantissa
AF8B: 85 65   STA $65    ; FAC Mantissa
AF8D: A0 00   LDY #$00
AF8F: 84 62   STY $62    ; FAC Mantissa
AF91: 60    RTS

Jump from $AF75:

AF92: E0 53   CPX #$53
AF94: D0 0A   BNE $AFA0
AF96: C0 54   CPY #$54
AF98: D0 06   BNE $AFA0
AF9A: 20 B7 FF JSR $FFB7   ; Read I/O Status Word
AF9D: 4C 3C BC JMP $BC3C   ; Evaluate <sgn>

Jump from $AF71, $AF79, $AF94, $AF98:

AFA0: A5 64   LDA $64    ; FAC Mantissa
AFA2: A4 65   LDY $65    ; FAC Mantissa
AFA4: 4C A2 BB JMP $BBA2   ; Load FAC#1 From Memory

  Previous Page / Next Page