$AF28/44840:  Search for Variable

Jump from $AE97:

AF28: 20 8B B0 JSR $B08B   ; Identify Variable
AF2B: 85 64   STA $64    ; FAC Mantissa
AF2D: 84 65   STY $65    ; FAC Mantissa
AF2F: A6 45   LDX $45    ; Name of Variable being sought in Variable Table
AF31: A4 46   LDY $46    ; Name of Variable being sought in Variable Table
AF33: A5 0D   LDA $0D    ; Data type Flag
AF35: F0 26   BEQ $AF5D   ; Convert TI to ASCII String
AF37: A9 00   LDA #$00
AF39: 85 70   STA $70    ; FAC low-order rounding
AF3B: 20 14 AF JSR $AF14   ; Identify Reserved Variable
AF3E: 90 1C   BCC $AF5C   ; Convert TI to ASCII String
AF40: E0 54   CPX #$54
AF42: D0 18   BNE $AF5C   ; Convert TI to ASCII String
AF44: C0 C9   CPY #$C9
AF46: D0 14   BNE $AF5C   ; Convert TI to ASCII String

  Previous Page / Next Page