$F04D/61517:  Input From RS232

Jump from $F227:

F04D: 85 99   STA $99    ; Default Input Device (0)
F04F: AD 94 02 LDA $0294   ; RS232 Pseudo 6551 command Register Image
F052: 4A    LSR
F053: 90 28   BCC $F07D
F055: 29 08   AND #$08
F057: F0 24   BEQ $F07D
F059: A9 02   LDA #$02
F05B: 2C 01 DD BIT $DD01   ; CIA2: Data Port B (User Port, RS232)
F05E: 10 AD   BPL $F00D   ; No DSR (Data Set Ready) Error
F060: F0 22   BEQ $F084

Jump from $F066:

F062: AD A1 02 LDA $02A1   ; RS232 Enables
F065: 4A    LSR
F066: B0 FA   BCS $F062
F068: AD 01 DD LDA $DD01   ; CIA2: Data Port B (User Port, RS232)
F06B: 29 FD   AND #$FD
F06D: 8D 01 DD STA $DD01   ; CIA2: Data Port B (User Port, RS232)

Jump from $F075:

F070: AD 01 DD LDA $DD01   ; CIA2: Data Port B (User Port, RS232)
F073: 29 04   AND #$04
F075: F0 F9   BEQ $F070

Jump from $F082:

F077: A9 90   LDA #$90
F079: 18    CLC
F07A: 4C 3B EF JMP $EF3B   ; Disable Timer

Jump from $F053, $F057:

F07D: AD A1 02 LDA $02A1   ; RS232 Enables
F080: 29 12   AND #$12
F082: F0 F3   BEQ $F077

Jump from $F060:

F084: 18    CLC
F085: 60    RTS

  Previous Page / Next Page